Thành ngữ tiếng Anh về "Pie"

Learn three idioms connected to the word pie: Its as easy as pie To be pie-eyed To have a finger in many pies.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.