Thành ngữ tiếng Anh về "Hair"

In this video, The Teacher introduces three idioms connected to the word hair: I let my hair down; Keep your hair on; Im tearing my hair out

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.