Thành ngữ tiếng Anh về "Boxing"

In this video the Teacher puts himself through great pain to teach you these idioms related to boxing: To take it on the chin To be below the belt To throw i...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.