Thành ngữ tiếng Anh về "Tea"

The teacher introduces us to three idioms connected with pies.

Nội dung video

Bình luận

Dung Ho - 07/10/2011 21:36
   

At the end of the video,he really looks like a child. LOL

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.