Thành ngữ tiếng Anh về "Egg"

In this video the Teacher highlights these idioms: Hes a bad egg Dont put all of your eggs in one basket Hes got egg on his face

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.