Thành ngữ tiếng Anh về "Red"

Learn English with The Teacher and BBC Learning English. In this episode, The Teacher introduces three idioms all connected with the colour red.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.