Thành ngữ tiếng Anh về "Silver"

Idioms related to the colour silver. Find out about three idioms: to be born with a silver spoon in your mouth, to be silver-tongued, every cloud has a silve...

Nội dung video

Bình luận

Duong Tuan - 17/10/2011 17:21
   

rất hay...

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.